Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Radom ul. Mokra 2