Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym oraz prawem do kontroli i weryfikacji swoich danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą oraz do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazujemy poniżej informację na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych osobowych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 28.

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 28 (MZN).
 2. W MZN powołany jest Inspektor Ochrony Danych. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w zbiorach danych (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO. MZN utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dane są przechowywane i archiwowane zgodnie z postanowieniami regulacji prawnych dotyczących postępowania z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz wewnętrznymi uregulowaniami MZN.
 4. MZN spełnia, zgodnie z art. 12 -14 RODO, obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza.
 5. MZN zbiera i przetwarza dane:
  5.1. Pracowników w celu realizacji obowiązku świadczenia pracy oraz wypełnienia obowiązku pracodawcy.
  5.2. Mieszkańców w celu realizacji umów najmu mieszkań w budynkach administrowanych przez MZN.
  5.3. Najemców/dzierżawców na podstawie umów zawartych z MZN.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Zgodnie z art. 15 – 21 RODO każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje pełne prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, a są zawarte w zbiorach MZN; w szczególności prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o przetwarzanych zbiorach, o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych.