Deklaracja dostępności Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Udostępniane na stronie materiały/dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji
 • Część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Niektóre z dokumentów mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Kryczka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 8405995

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ryszard Zięciak
 • Adres: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 8405995

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres:

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

Pomieszczenia Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości znajdują się na drugim oraz czwartym piętrze budynku.

Jak dojechać:

Pieszo

Dojście piesze jest od ronda De Gaulle’a i Alei Jerozolimskich 28. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. schodki. Znajduje się także podjazd  z poręczą dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Pociągiem

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości  ok. 574 m. Stacja Warszawa Śródmieście znajduje się w odległości  ok 855 m.

Autobusem

Najbliższe przystanki autobusowe: Nowy Świat przystanek Foksal 01, Foksal 02, Al. Jerozolimskie przystanek Muzeum Narodowe 01, Muzeum Narodowe 02, Al. Jerozolimskie przystanek Krucza 01, Krucza 02.

Tramwajem

Najbliższe przystanki tramwajowe: Muzeum Narodowe 05, Muzeum Narodowe 06.

Samochodem

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 28. Parking miejski występuje w miejscach wyznaczonych strefą płatnego parkowania. Parking jest płatny w godzinach 8:00-20:00. 

Taksówką

Najbliższy postój taksówek znajduje w odległości ok 20 m. przy Alejach Jerozolimskich 28.

Wejście do budynku i obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Wejście jest zadaszone i znajduje się w prześwicie budynku. Wejście jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (szerokość) przejścia powyżej 90 cm. Drzwi podwójne nie otwierają się automatycznie, brak przycisku przywołującego.

Na elewacji znajduje się oznakowanie z tabliczką nazw urzędów. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.  Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia a dostęp do nich odbywa się poprzez system kontroli dostępu. W głównym holu po lewej stronie znajduje się stanowisko ochrony oraz winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Winda wyposażona jest w przyciski wypukłe – otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a oraz wyposażona jest w komunikaty głosowe.

W głównym holu po lewej stronie znajduje się także ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową z przewijakiem dla małych dzieci. Po prawej stronie od schodów znajduje się poczekalnia oraz  kącik dla dzieci. Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się dwóch osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp osób z niepełnosprawnością ruchową z psem asystującym.