Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1B