Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Wólka Domaniowska, gmina Przytyk