Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Radom ul. Wernera 8a