Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Ostrołęka, al. Jana Pawła II 120