Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Warszawa ul. Ciołka 10 A