Informacja o nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia - Ząbki