Informacja o nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia - Pruszków