Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Warszawa ul. Ksawerów 8