Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - ul. Wernera 8a Radom