Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia – Radom ul. Pułaskiego 9