Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Ciechanów ul. Mazowiecka 7